Poem: Duta’ng Ginapakig-awayan (with Filipino and English Translations)

DUTA’NG GINAPAKIG-AWAYAN

Amon yani’ng duta, hinantal sang kabukiran
Dugo sang kabuhi, ‘gailig sa kasubaan
‘Galiad ang Pan-ay, Halaud sa nabagatnan
Taroytoy kag Aklan,[1] dapit ayon sa aminhan
‘Gatindog ang Baloy[2], ang pusod sang Natung-anan
May tinago’ng manggad, labing ginkahisaan
May tinago’ng likum sa iyang kapanganuran
Para sa amon lang, tuos[3] sining kadutaan.

Amon yani’ng duta, duta’ng ginpanginmatyan
Ini ang kabuhi, sang pilak indi matumbasan
Unod sang kaliwat, natahi sa kasaysayan
Tambok sining duta, tul-an sang katigulangan
Tagsok man sining budyak[4], saksi yana’ng awan-awan[5]
Sumpa sang Kamandag[6], ang hilu ni Kamatayan
Kilat pa sa Angas[7], talibong ni Amag-iran[8]
Ugong sang abangay[9], pa-huod sa kamatuoran.

Amon yani’ng duta, dutang ginpakig-awayan
Daragangang[10]’ Tumandok, inanak sang Kadatuan
Datu Humadapnon[11], Labawdunggon[12] nga busalian
Pagkit sang maragtas, may rebelyon sang babailan
Tumandok sa bukid, sang balud gindingutan
Kasahi’ng mangunguma sang kabuhi ginbuhisan
Sa pagsulong namon sining bag-ong kahublagan[13].

Kaaway sa sahi, tuso, sakon tampalasan
Kadalok sa manggad, ‘gasabwag sang kahalitan
Sinda sang bululakaw, lay-ab sa kagub-an
Dinaguob sang bomba, litik sang kabukiran
Siyaw sang ila mata, indi naton malimtan
Balatik[14] sa langit, bakunawa’ng hakaban
Lahi’ng dumuluong, may ayam nga ginbuy-an
Kita ang ginatabog, nga walay kahilwayan!

Ah, linte sa langit, panindugan sang Nausan[15]
Alimpuros sang buhawi, kalautan batuan
Kusog sang Halaud kag Pan-ay sa likuran
Isabod sa Aklan, ang suba sa naaminhan
Daganas sang baha sa kaaway magapukan
Halin sa minilyon nga tinulo sang ulan
Ining paghimakas, inaway nga malawigan
Padayon ang makot sang banggianay ginagatungan!

Huwaaa! Hawa, palayo, kalahi ni Lagan-lagan[16]
Ayam sang dumuluong nga sang manggad hakugan
Hawa! Kasahi ni Roosevelt[17], ‘gaulon sa bulawan
Karab sang kalayo, indi gid ninyo mapunggan
Usbong sining dumot, baga sang sidlangan
Kami magabato kay wala man sang sandigan
Kamo ang lutuson, bangud di-makatarungan
Di kami magpalupig, indi tubtub san-o man!

mayadanielblog

File0242File0281File0260

Poem: Duta’ng Ginapakig-awayan

with Filipino and English Translations

Halad sa mga Tumanduk sa Sentral Panay

Amon yani’ng duta, hinantal sang kabukiran

Dugo sang kabuhi, ‘gailig sa kasubaan

‘Galiad ang Pan-ay, Halaud sa nabagatnan

Taroytoy kag Aklan,[1] dapit ayon sa aminhan

‘Gatindog ang Baloy[2], ang pusod sang Natung-anan

May tinago’ng manggad, labing ginkahisaan

May tinago’ng likum sa iyang kapanganuran

Para sa amon lang, tuos[3] sining kadutaan.

Amon yani’ng duta, duta’ng ginpanginmatyan

Ini ang kabuhi, sang pilak indi matumbasan

Unod sang kaliwat, natahi sa kasaysayan

Tambok sining duta, tul-an sang katigulangan

Tagsok man sining budyak[4], saksi yana’ng awan-awan[5]

Sumpa sang Kamandag[6], ang hilu ni Kamatayan

Kilat pa sa Angas[7], talibong ni Amag-iran[8]

Ugong sang abangay[9], pa-huod sa kamatuoran.

Amon yani’ng duta, dutang ginpakig-awayan

Daragangang[10]’ Tumandok, inanak sang Kadatuan

Datu Humadapnon[11], Labawdunggon[12] nga busalian

View original post 1,088 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.