Digmaang Pilipino-Amerikano (1899-1916): Ang Kinalimutang Digmaan

PixelOffensiveGinugunita ngayon taon ang ika-116 anibersaryo ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano, isang marahas na gerang agresyon ng Estados Unidos upang sakupin ang Pilipinas. Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ang simula ng isang-siglong paghahari ng kapangyarihang US sa ating bansa. Malaking hamon ang pagmulat ng mga kabataan at mamamayang Pilipino sa tunay na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano.

US used Filipinos as cannon fodder; Aquino a puppet — Anakbayan

The United States (US) should be held accountable for the bloody Mamasapano offensive. It has now been revealed that they sacrificed the lives of Filipinos in the altar of their “war on terror.” More than 70 Filipinos, 44 SAF, 18 Moro fighters and at least 7 civilians died in an operation funded, masterminded and directed by the US and implemented no less than President Aquino.