Educating millennials on martial law

[This commentary was originally published by the Philippine Daily Inquirer on October 5, 2016.] Of late, members of the younger generation, commonly referred to as “millennials,” have been the target of condemnation by some sectors for their supposed clueless acceptance of deceptive accounts of Ferdinand Marcos’ dictatorship. But blaming millennials obscures the role played by…

The May 4th Movement

Mao Tse-tung, May 1939 Selected Works of Mao Tse-tung, Volume II Foreign Languages Press, Peking 1967 The May 4th Movement twenty years ago marked a new stage in China’s bourgeois-democratic revolution against imperialism and feudalism. The cultural reform movement which grew out of the May 4th Movement was only one of the manifestations of this…

Ang mahabang kasaysayan ng paglaban ng mamamayang Bangsamoro

Note: I wrote this article for The Philippine Online Chronicles. Mahigit 40,000 katao ang nag-bakwit sa kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na opensibang militar laban sa rebeldeng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) sa Maguindanao na sinimulan ng gobyernong Aquino noong huling linggo ng Pebrero. Lagpas sa isandaang libong sibilyan na ang apektado sa…

Digmaang Pilipino-Amerikano (1899-1916): Ang Kinalimutang Digmaan

PixelOffensiveGinugunita ngayon taon ang ika-116 anibersaryo ng pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano, isang marahas na gerang agresyon ng Estados Unidos upang sakupin ang Pilipinas. Ang Digmaang Pilipino-Amerikano ang simula ng isang-siglong paghahari ng kapangyarihang US sa ating bansa. Malaking hamon ang pagmulat ng mga kabataan at mamamayang Pilipino sa tunay na kasaysayan ng Digmaang Pilipino-Amerikano.