Manindigan para sa Kalayaang Akademiko at Demokratikong Karapatan

Pahayag ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP) laban sa red-tagging at pagpapatahimik ng mga progresibong tinig sa loob at labas ng unibersidad

17 Mayo 2019

Ibinunga ng daluyong ng diwang makabayan at edukasyong liberal ang pagkatatag ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas (DFPP), Kolehiyo ng Arte at Literatura, Unibersidad ng Pilipinas noong 1966. Mahigpit na nakaugat sa pakikibaka para sa demokratikong karapatan at makabuluhang pagbabagong panlipunan ang pag-usbong ng masisiglang kilusang intelektwal para sa pag-aaral ng wika, panitikan, at araling Pilipino sa gitna ng madilim na taon ng diktadurang Marcos.

Ngunit nanganganib ang tinatanganang papel ng Departamento bilang espasyo ng kritikal at makabayang mga diskurso sa harap ng kaliwa’t-kanan na red-tagging at pagpapatahimik sa mga kritikal at progresibong tinig sa loob at labas ng unibersidad.

Maaalalang ang nagdaang taon ay naging bahagi ang UP sa listahan ng mga paaralang inaakusahan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) bilang mga “recruiter” para sa pakanang “Red October” na diumano’y nagmamaniobra upang mapatalsik ang gobyerno. Pinuntirya ng ilang opisyal ng AFP ang pagsasagawa ng mga mag-aaral at kaguruan ng field work at iba pang pananaliksik sa labas ng Unibersidad bilang ebidensya ng kanilang mga malisyosong paratang.

Nagbukas ang taong 2019 sa balita ng paniniktik ng mga pwersa ng Philippine National Police (PNP) laban sa mga gurong kasapi ng ACT Teachers Partylist, isa sa mga maaasahang kakampi ng ating Departamento sa adbokasiya para sa pagtatanggol ng wika at panitikan at para sa pagsusulong ng dagdag-sahod at karapatan ng mga guro.

Tumatagos ang gayong atake sa lebel ng indibidwal. Nito lamang Mayo 2019, nakatanggap si Dr. Phoebe Zoe Sanchez, guro sa Unibersidad ng Pilipinas Cebu College of Social Sciences, ng mga banta sa kanyang buhay mula sa mga di-kilalang numero sa cellphone. Si Dr. Sanchez ang tagapangulo ng lokal na tsapter ng All-UP Academic Employees Union at tagapagsalita ng Karapatan-Central Visayas.

Nitong Abril 2019 din ikinalat sa social media ang isang pahayag sa Cebuano na nag-aakusa kay Prop. Arnold Alamon, guro ng sosyolohiya mula sa Mindanao State University-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT) at kolumnista sa Sun.Star Cagayan de Oro bilang isang mahusay na propagandistang komunista.

Sa maraming ulat sa midya lumalabas na maging ang mga progresibong lider-estudyante sa UP at iba pang unibersidad ay nagiging target na rin ng intimidasyon at panghaharas.

Samakatuwid, may batayan ang pangamba na ang kasalukuyang kampanya ng pananakot at paninirang-puri ay pambungad lamang sa aktwal na pamamaslang, pagdukot, at malawakang pag-aresto ng mga tinuturing na kritiko ng rehimen. Hindi lingid sa ating kaalaman ang sunod-sunod na pagpaslang sa mga lider-magsasaka, lider-manggagawa, at aktibista sa buong bansa. Maalala rin ang kaliwa’t-kanang pakana ng pananabotahe ng mga militar at pulis sa mga progresibong kandidato at partylist na lumahok sa pambansang eleksyon.

Lubos na nakababahala ang kasalukuyang paghahasik ng takot sa hanay ng akademikong komunidad upang supilin ang ating pagmumulat at paghuhubog ng kabataang kritikal at may pagmamahal sa bayan. Sinasagkaan ng ganitong klima ng pag-uusig at panunupil ang mga saliksik hinggil sa tunay na kalagayan ng sambayanan, pakikisangkot sa mga nagbabagang usapin ng bayan, at pagtuligsa sa mga inhustisya. Rurok ito ng samu’t-saring atakeng kontra-mamamayan, kabilang na ang pagpapatanggal sa pagtuturo ng Filipino at panitikan sa kolehiyo, na kasalukuyang bumabayo sa ating bayan.

Kaya tumitindig kaming mga guro ng Departamento laban sa redtagging na nagsasapanganib sa ating mga kapwa guro at iskolar at nalalabing espasyo para sa kritikal na pag-iisip at talastasan. Hinihimok ng Departamento ang buong akademikong komunidad na manindigan at ipaglaban ang kalayaang akademiko at mga demokratikong karapatan ng mamamayan.

Sa gitna ng mala-diktadurang paghaharing mabilis na bumabalot sa buong bayan, makatuwiran na buong-tapang nating katawanin ang progresibo, makabayan, at kritikal na tradisyong ipinamana sa atin ng kasaysayan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.