Gantala Press sa Makiling, part 1

Mahuhusay na mga mungkahi mula sa mga mag-aaral ng Philippine High School for the Arts. Sa kabila ng nagbabantang mga dag-im ay tunay pa ring pag-asa ng bayan ang mga kabataan. Padayon!

“Para banggain ang kolonyal na mentalidad sa pagtangkilik sa sining, na madalas ay mga librong tungkol sa romansa o mga paksang eskapista at para lamang sa katuwaan, dapat ang mga akdang ilathala ay tumatalakay sa Pilipinas bilang isang bayan – kasama na ang mga problema nito. Maganda kung bigyang pansin at diin ang mga subjects at themes na nasyunalista at malay sa kasaysayan.”

“Mula sa mga pribadong espasyo kung saan inilulunsad ang kalakhan ng sining, baka maaaring ilunsad ang mga masining na pagtitipon sa mga espasyo kung saan naroroon ang masa o publiko o mas importante, mga pampublikong espasyo. Kasama na nito ang pag-expose sa kanila sa sining kung saan nila makikita ang sarili.”

“Dapat munang bigyang pansin ang kahirapan at kawalang edukasyon bago tuluyang umunlad at yumabong ang sining at kultura ng bansa.”

“Maaaring magkaroon ng aproriasyon sa mga kasalukuyang modang meron na. Halimbawa, hindi naman walang kwenta ang wikang Ingles. Maaari ka pa namang masulat ng nasyunalista sa wikang Ingles at makakatulong ito sa pag-abot ng mga mambabasa sa wikang Ingles.”

“Labas sa paggawa ng sining, dapat ay ikampanya ng mga artista ang kanilang karapatan at interes. Kailangang magbuild ng mas malakas ng komunidad ng artists na tumatanaw sa common good at hindi lamang sa pansariling interes ng pagpapayaman.”

QUANTANG SABID

Bilang proyekto ng Gantala Press, isang bagong palimbagan ng at para sa cis at trans na kababaihan, inilunsad ang IKIRAN Workshop Series sa Philippine High School for the Arts (PHSA) kung saan tinalakay ang mga usaping copyright at publishing. Kasabay ng mga talakayang ito ang iba’t iba pang palihan hinggil sa basic photography at creative writing na pinangunahan ng isang miyembro ng Gantala at mga estudyante ng PHSA sa Malikhaing Pagsulat.

Nabigyan ako ng gawaing talakaying ang usaping publishing. Hinati ko ang daloy sa tatlong bahagi. Una, mga depinisyon, proseso at tipo ng publishing sa Pilipinas; pangalawa, mga problemang kinakaharap ng paglilimbag sa bansa; at pangatlo, ang mga karampatang solusyon o alternatibo sa mga problematikong modelo ng pagsasapubliko ng isang akda.

Sa unang bahagi ay nailatag ang mga teknikal na aspekto ng paglalathala kung saan mayroong tatlong aktibo at dinamikong relasyon ang mga agent ng paglilimbag – ang author, ang…

View original post 701 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s