Ipina[nga]kong Pagbabago

The progressive content intertwines with the playful form in one of the Filipino poems by a budding Cebuano poet worth watching out.

Back to Balak

I.

Nangako ng pagbabago,

ipinako ang panggagago

ng Pangulo’ng panggulo

sa  mga Pilipino.

 

Pilipino’ng  nagdaramdam

sa di-nararamdamang

maka-Kanlurang kaunlaran

na kung saan  ay ipinagyayabang

 

sa bawat taga ng puro’ng salita

ng bawat puro salita’ng tagapagsalita

 doon sa mala-kanyang

 Malakanyang.

 

II.

Pangakong daang matuwid

ay di naman nadadaanan

‘Pagkat atin nang nabatid,

ito’y “ghost project” din lang.

 

At “Kung walang kurap,

walang mahirap?”

Ngunit bakit  kahit kumurap,

lantad ang paghihirap

 

ng ating mga kababayang

napapabayaan sa sariling bayang—

tirahang sinasarili at sinisira

ng mga taksil sa ating bayan.

 

III.

Sawang-sawa na ang mamamayan

sa pag-“mamaya na yan” ng

pamahalaan sa kanilang

mga karapatan at kagalingan

 

Pasensya ng mga “boss” mo ay paubos,

malapit ng maupos kaya pasensya

kung sila ay nagpasya na magtatapos

itong lahat sa huling pagtutuos

 

sa pagitan niyo at sa mga tao

na uhaw sa pagbabago at nangangako’ng

ipapako nalang…

View original post 16 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s