Sa mga Magsasakang Nalugmok sa Mendiola, Enero 22, 1987 (Tula)

Sa Muling Paggapas ng Uhay
(Dalit sa mga magsasakang nalugmok sa Mendiola, Enero 22, 1987)

Ni Orlando Atienza Maliwanag

Sa inyong kamatayan
hindi maghihilom
ang mga tuyong bitak
sa puso ng lupa.

Ni hindi magpuputik
ang lupang pinagbaga ng poot
sa mga luhang ibinubukal
ng sanlibong dalamhati
sa dugong itinatagis
ng sanlaksang himagsik.

Dante Evangelio…
ilang taon ka na bang
walang mukha’t ngalan?
apat na daantaon na
kasumpasumpa ang haba ng tag-araw!

Angelito Gutierrez…
paano na ang mga hinog na uhay
na nakahanda nang gapasin?
saying,
ihahapay lamang sila ng hangin
at ang gintong mga butyl
ay luhang ilalaglag sa lupa
saying na mga butyl!
kaytagal ding pinagyama’t
hihintay bumilog.

Bernabe Laquindanum…
kayhaba na ng kasaysayan
at ika’y nananatili pa ring
alipin
inalsan ng kaluluwa’t dignidad
pinuno ng luha’t daing.

Leopoldo Alonso…
kaylamig ng lupang hinahagkan ng paa
kaysakit sa balat
ng singkad na init ng araw.
ang tumana’y iyong tahanan
araro’t kalabaw ang tanging
katulong sa pagpapaunlad
gayong ang mundo’y
binubuhay na ng kabihasnan
ng kompuyter at makinarya.

Dionisio Bautista…
kaytaas ng presyo
ng abono’t pestisidyo
ng binhi
ng upa sa lupang pinagyayaman
ano pa’ng matitira
sa ginapas na uhay?

Vicente Campomanes…
bakit kukunin sa iyo
ang lupang kaytagal nang binubungkal?
hindi ba’t ang luha
pawis
at dugong
iyong idinidilig sa tigang na lupa
ang buhay na katibayan
na ang lupa’y iyo
at hindi ang ipinapaikita nilang papel
na suportado ng mga baril?

Roberto Caylao…
bakit pinatay at pinapatay
isa bang krimen ang magutom
at humingi ng bahagi
ng butyl na inyong pinaghirapan?
isa bang krimen ang hingin
ang lupang kailanma’y
hindi nagging iyo?
at ikaw na bumubuhay sa mundo
ay pinapatay
dinudukot
tinatakot
pinahihirapan.

Ronilo Dumanico…
bakit ikaw na gumagapos ng palay ay walang bigas?
bakit ikaw na nagpapakain
ay nagugutom?
bakit ikaw na nagbubungkal
ay walang lupa?
bakit ikaw na bayani
ay inaalipin, pinapaslang?

Rodrigo Grampa…
huwag tumingala sa bituin
at magtanong
kung bakit ganito ang buhay.
iyan ay hindi kapalaran
tandaan
ni hindi iyan buhay na itinakda
ng bathala ng kasaysayan
hinubog iyan ng lipunang
hindi ikaw ang lumikha
ngunit ikaw ang makakapagbago.

Robert Yumol…
hindi tuwina’y luha ang susungaw
sa iyong mga matang
nananatiling umaasa
mga matang buhay na salamin
ng dusa’t sakit
ng pagod at pait
ngunit susungaw rin diyan
ang apoy
na kaytagal ding
kinupkop ng puso
hanggang sa pagliyabin
ng pagsulong ng kasaysayan.

Danilo Arjona…
at nagising ka sa kaytagal
na pagkahimbing
at naunawaang ito’y
hindi isang bangungot
ito’y hindi isang pangitain
ito’y katotohanan
katotohanan sa lipunang
may kaayusang inuuod,
at natutunan mong ihasa
ang iyong karit at tabak
pinanday mo ang tapang at isip
at hinubog ang sarili
sa mga tyoryang
hinango sa sariling karanasan.
o, magsasaka
kaytalas ng iyong karit
kaytals ng iyong tapang!

Adelfa Aribe…
sa gitna ng nagbabanggang unos
isa kang matatag na dampang
kanlungan ng mga sugatang magbubukid
isa kang mayamang sinapupunang
nagluwal ng buhay
simbulo ng lakas
simbulo ng tapang
simbulo ng pag-asa!
patuloy kang magluwal
ng mga sanggol
na bubuhayin
ng malusog mong dibdib
patuloy mong pagyayamani’t
aarugain ang mga batang
iaalay sa kasaysayan
mga batang magpapatuloy sa paghahasa
ng mga karit at tabak.

Kayo
kayo na mga kaluluwang
ibinuwal sa malamig na lansangan
kayong nagdilig ng sariwang dugo
sa simentong sintigas
ng puso ng istadong nakadilaw
sing-itim ng budhi
ng mga “tagapagtanggol”
na walang kaluluwa
sa inyong dibdib ay itinanim
ang malalamig na tinggang
ibinuga ng malupit na karahasan
ng baliw na pagkaganid.

Ngunit hindi kayo namatay
sa aming puso
kailanma’y hindi kayo mamamatay
sa dugong inyong ibinigay
ay libong kamalayan ang napukaw
ay nagsilibg titis
sa pagsiklab
ng apoy sa bawat puso!

Ang inyong adhikain
ay ang buhay ninyong alaala
ang inyong pakikibaka
ay ang patuloy naming pakikibaka
ang inyong karit at tabak
ay an gaming karit at tabak.

Sa inyong kamatayan
hindi mahihilom
ang mga tuyong bitak
sa puso ng lupa.

Ni hindi magpuputik
ang lupang pinagbaga ng poot
sa mga luhang ibinubukal
ng sanlibong dalamhati
sa dugong itinatangis
ng sanlaksang himagsik!

At tayo
sa muling paggapas ng mga uhay
ay patuloy na magmamartsa
sa lansangan at tulay ng Mendiola
ngunit tinuruan na tayo ng kasaysayan
na wala rito ang katubuasn
n gating mga pangarap
ang katubusa;y nasa sinapupunan
ng kanayunan at bundok
mga moog n gating sandigan.
kaya’t mga kasama
ihasa ang mga tabak!
kayhaba pa ng ating paglalakbay…

From Bigkis: Mga Piling Akda, Gantimpalang Ani 1987-1991

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s